دسته بندی محصولات

خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ-توت فرنگی و…

1964 1447616274 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و...

1964 1447620058 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و...برش زن تخم مرغ

go خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و... [ posti خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و... ]

قیمت : 10,000  تومان

خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ-توت فرنگی و…

برش زن تخم مرغ دارای دو حالت برش افقی و عمودی

با طراحی مناسب ظرف و قالب جهت ثابت ماندن تخم مرغ

مناسب جهت برش انواع قارچ و توت فرنگی و …

برش سریع و مساوی تخم مرغ در زمان اندک

کاتر تیز و برنده جهت سهولت و افزایش کیفیت کار

 

1964 1447618440 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و...
1964 1447619556 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و...1964 1447617766 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و...
قیمت : 10,000  تومان

go خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و... [ posti خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ توت فرنگی و... ]


محصولات مرتبط دیگر با خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ-توت فرنگی و... | فروشگاه مارکتینا