دسته بندی محصولات

خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ-توت فرنگی و…

خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ-توت فرنگی و...

 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز خانگیبرش زن تخم مرغ

 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز خانگی [  خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز خانگی ]

قیمت : 10,000  تومان

خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ-توت فرنگی و…

برش زن تخم مرغ دارای دو حالت برش افقی و عمودی

با طراحی مناسب ظرف و قالب جهت ثابت ماندن تخم مرغ

مناسب جهت برش انواع قارچ و توت فرنگی و …

برش سریع و مساوی تخم مرغ در زمان اندک

کاتر تیز و برنده جهت سهولت و افزایش کیفیت کار

 

 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز خانگی
 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز خانگی خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز خانگی
قیمت : 10,000  تومان

 خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز خانگی [  خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز خانگی ]


محصولات مرتبط دیگر با خرید دستگاه برش زن تخم مرغ آب پز و برش انواع قارچ-توت فرنگی و... | فروشگاه مارکتینا